Юридична консультація: Які права та гарантії захисту викривачів корупції в Україні?

03.06.2021

1

Фонд Інновацій та Розвитку Україна за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation (Project of the German Marshall Fund) надає серію юридичних консультацій-роз’яснень доступною мовою про корупцію та методи боротьби з нею.

Змінами до ЗУ “Про запобігання корупції”, що вступили в силу 1 січня 2020 року закріплено права та гарантії викривачів корупції в Україні.

Зокрема визначено, що викривач - це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Яким чином викривач може розкрити відому йому інформацію так, аби не зашкодити собі?

Одним із пріоритетних заходів для захисту особи (викривача) є створення відповідних умов прийняття інформації та її належне збереження. Конфіденційність має вирішальне значення і найефективніший спосіб спонукати співробітників повідомляти про проблеми - це забезпечити їм захист їх особистості.

Враховуючи міжнародну практику, виникає необхідність створення захищених та анонімних каналів зв’язку (канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та ін.), через які викривач може здійснити повідомлення інформації гарантовано зберігаючи свою анонімність та в подальшому стежити за розслідуванням справи, що була порушена за його повідомленням.

Законом України “Про запобігання корупції” визначено три канали комунікації:

 • Внутрішні (в організації, де працює викривач, або орган вищого рівня);
 • Регулярні (створені правоохоронними органами, які мають бути захищеними та забезпечувати анонімність викривача - це органи прокуратури, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Національне агентство з питань запобігання корупції);
 • Зовнішні (ЗМІ, ГО, Wikiinvestigation.org).

1 червня 2021 року Верховною Радою було ухвалено закон, яким передбачено створити Єдиний Портал повідомлень викривачів корупції в Україні, що має забезпечити конфіденційність викривачів та дати можливість зворотного зв'язку з ними.

Важливо, що даним законом також вноситься норма щодо підтвердження статусу викривача. З моменту вступу в дію нового закону підтвердження або непідтвердження статусу викривача буде здійснюватися суб’єктом розгляду повідомлення протягом 10 днів з дня надходження обґрунтованої письмової вимоги особи, яка подала таке повідомлення.

Права викривача корупції:

 • бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Законом
 • подавати докази на підтвердження своєї заяви
 • отримати підтвердження прийняття і реєстрації
 • заяви від уповноваженого органу, до якого подано заяву
 • давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати
 • безоплатну правову допомогу у зв'язку із захистом прав викривача
 • конфіденційність
 • анонімність
 • забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла та відмови від таких заходів, у разі загрози життю і здоров’ю
 • відшкодування витрат у зв'язку з захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір
 • отримати психологічну допомоги
 • звільнення від юридичної відповідальності, у визначених законом випадках
 • отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації

Слід зауважити, що права викривача виникають з моменту повідомлення інформації. Таким чином не потрібно чекати визнання кимось вас викривачем, це робиться автоматично з моменту розкриття інформації про корупцію. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

Захист трудових прав викривача корупції

Викривач корупції має досить міцний захист у сфері трудових відносин.
Найчастіше викривачами стають саме працівники державних чи приватних організацій, які в силу своїх службових обов’язків першими дізнаються про порушення закону. І в момент розкриття такої інформації викривачі повинні бути впевненими, що їх не звільнять з роботи, не переведуть на іншу роботу, на них не буде здійснюватися тиск та примушування до звільнення, не будуть застосовуватися інші негативні заходи.

Саме такі гарантії надає новий закон. Будь яке рішення, прийняте роботодавцем щодо викривача, навіть якщо воно формально правомірне, але раніше не застосовувалося в аналогічних ситуаціях, також є неприпустимим. Це стосується також близьких осіб викривача.

Крім того, в разі незаконного звільнення викривача чи його близької особи, вони підлягають поновленню на роботі з виплатою середнього заробітку за час вимушеного прогулу, а також грошової компенсація у розмірі шестимісячного заробітку. А роботодавець підлягає кримінальній відповідальності (ст. 172 КК)

Право на конфіденційність та анонімність

Викривач має право повідомляти про корупцію анонімно (не розкриваючи своєї особи). Але щоб таку інформацію почали розглядати відповідні органи, вона повинна стосуватися конкретної особи, та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

В разі порушення цих норм наступає адміністративна відповідальність ( ст.178-2 КУпАП)

Право на отримання інформації
Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку із здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Для цього потрібно написати заяву до органу, який опрацьовує його повідомлення про корупцію. Протягом п’яти днів з моменту отримання заяви, викривачу повинні надати інформацію про стан розгляду його повідомлення, а також про заходи, які застосовуються. Крім того викривач обов’язково повинен бути повідомлений про кінцевий результат розгляду, перевірки та/або розслідування за його повідомленням (за винятком анонімних звернень, які не містять зворотних контактів)

Право на винагороду
Право на фінансову винагороду мають тільки викривачі злочинів, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину( ~10 млн. грн.).

Розмір винагороди – 10 відсотків, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат (~18 млн. грн.). Якщо у справі є декілька викривачів, то зазначена частка ділиться на всіх у рівних частинах.

Важливим є те, що винагорода виплачується відразу після вступу в силу обвинувального вироку суду.

Не мають права на винагороду:

 • Співучасник злочину;
 • Особа, що має можливість офіційного повідомлення про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень.

  Право на юридичну допомогу:

Законом закріплено право викривача на безоплатну первинну та вторинну юридичну допомогу. Таким чином викривач може прийти до центру надання безоплатної правової допомоги, де його повинні проконсультувати, допомогти скласти необхідні документи, а також здійснювати представництво викривача в суді та захист його порушених прав.

Крім того, викривач може залучити власного адвоката для захисту своїх прав, як викривача. Держава зобов’язана компенсувати викривачу витрати на адвоката. Але наразі ця процедура не розписана і не встановлено, яким чином та в яких розмірах буде здійснюватися компенсація витрат.

Юридичну консультацію підготувала експерт Фонду Інновацій та Розвитку-Україна та співавтор законів про Антикорупційний суд та про захист викривачів корупції Людмила Арахамія.

Проект "Збільшення спроможності громадськості боротися з корупцією на місцевому рівні" реалізується Фондом Інновацій та Розвитку-Україна за підтримки Black Sea Trust for Regional Cooperation» (Project of the German Marshall Fund).

Думки, висловлені в цій публікації, не обов'язково відображають точку зору Black Sea Trust або його партнерів.